Anmälan

Pike Association ID (PA-ID) krävs!

Varje deltagare behöver registrera sig hos Pike Association och få ett personligt ID för att kunna anmälas till denna tävling.
Registrering på Pike Association är gratis, tar bara ett par minuter och du behöver bara registrera dig en gång.

Registrera ditt ID hos Pike Association nu