Plats

Information

Fiskeområde och fredade områden:

Fiske är tillåtet i hela skärgården.

Allmänna fiskereglerna gäller samt tillläggsregler enligt tävlingsledning.

Observera att Nyköpings skärgård är det begränsat fiske. Se karta.

Markerade områden = tävlingsförbud.